*Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Wypoczynku. W tej sprawie, prosimy o kontakt z Agentem Ubezpieczeniowym Anna Lebida Mobilna Agentka pod numerem telefonu 728-344-882 (zawarcie ubezpieczenia online) lub samodzielnie pod linkiem: https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-podrozne/rezygnacja/28184

Możesz ubezpieczyć rezygnację z podróży do 10 dni kalendarzowych następujących po dniu zawarcia umowy podróży lub jeżeli od zawarcia umowy podróży od dnia jej rozpoczęcia jest 30 dni lub mniej możesz ubezpieczyć rezygnację z podróży w dniu zawarcia umowy podróży oraz w kolejnym dniu Jeżeli do wycieczki jest krócen jiń 7 dni to ubezpieczenie trzeba opłacić w tym samym dniu

Cena od 106zł* (w zależności do długości pobytu i ceny wycieczki)

Przyczyny rezygnacji albo przerwania podróży:

 1. Nagłe zachorowanie Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży.
  Nagłe zachorowanie osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub osoby bliskiej Współuczestnikowi podróży, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży.
 2. Nieszczęśliwy wypadek Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej, tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób, potwierdzony dokumentem medycznym i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży.
  Nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub osoby bliskiej Współuczestnikowi podróży skutkujący natychmiastową hospitalizacją i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży.
 3. Covid-19 Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, potwierdzone testem diagnostycznym, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży.
  Nagłe zachorowanie osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, potwierdzone testem diagnostycznym, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży.
  Obowiązkowa kwarantanna nałożona na Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży na terytorium Polski, o ile kwarantanna uniemożliwia rozpoczęcie podróży z Polski i nie zakończy się do dnia planowanej podróży.

Link do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:
Ogolne_Warunki_Ubezpieczenia_Generali_z_mysla_o_kosztach_rezygnacji_z_podrozy_obowiazujace_od_19_01_2023_r_b6376687e4.pdf
Link do Karty
Produktu: Karta_Produktu_Ubezpieczenie_na_wypadek_rezygnacji_z_podrozy_obowiazujaca_od_19_01_2023_r_27b34f5e37.pdf (generali.pl)