# Faktury

Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia, że dziecko będzie uczestnikiem wypoczynku wakacyjnego, jeżeli Państwa zakład pracy tego wymaga. Prośby o wystawienie zaświadczenia prosimy kierować mailowo (imię i nazwisko dziecka, kolonia i termin). Skan dokumentu możemy wysłać mailowo. Istnieje też możliwość odbioru oryginału w biurze kolonijnym w godzinach pracy.

Jeżeli macie Państwo możliwość dofinansowania z zakładu pracy, prosimy o przemyślenie opłaty za wypoczynek dziecka w całości. Procedura powinna być następująca: zaliczka, potem zakład pracy wpłaca dofinansowanie , a następnie Państwo dopłacają resztę kwoty.

Jeśli pieniądze zostaną przekazane w późniejszych terminach przez Zakład pracy niż raty w umowie, prosimy o wiadomość mailową – nie stanowi to problemu. Nadpłaty po zakończonej kolonii podlegają podatkom i VAT-marży.

Wyjątek stanowi zaliczka, jeżeli jest nadpłatą. Zwracamy ją w 100%.